Howe ve 1777 Saldırısı

2007-04-26 10:46:00

Amerikan ordusuna karşı başlatılan kampanya, birinci yılın sonunda İngiltere açısından başarılı olmuş gibi görünüyordu. İngiliz Koloniler Devleti Sekreteri Lort George Germain bir mevsim sonra her şeyin tamamen hallolacağına inanıyordu. Koloni haritalarını ve Amerika'daki kuvvetlerin kumandanı Lort William Howe'un raporlarını iyice inceliyordu.O sıralarda New England isyan açısından bakıldığında kaynayan bir kazan gibiydi. Ama Atlantik bölgesinin ortasında, özellikle New York ve New Jersey'de Krala sadık olanlara verilen destek artıyordu. 1776 kışında Washington'daki karışıklık New Jersey'e ulaştığında hiçbir destek görülmedi. Germain, New England öteki kolonilerden ayrılır ve izole edilirse Amerikan kolonilerinin isyanı zayıflar ve biter diye düşünüyordu. Haritalara bakarken olayın açık ve doğrudan bitirilebileceğini gördü. General Burgoyne, Saint Lawrence nehri vadisinin dışında, Kanada'nın Krala sadık olan bölümünde savaşıyordu. Yukarı New York'ta yazın başıboş bir kalabalık olan orduyu mağlup etmiş ama sonra kışla birlikte, hava şartları yüzünden kuzeye, Kanada'ya çekilmek zorunda kalmıştı. Yirmi bin adamıyla Howe kışın New York şehrinin güneyinde öylece oturuyordu. Washington'ın orduları ise New Jersey'nin batısındaki ormanda donuyordu. Germain tüm gerekenin bir bağlantı olduğunu düşünüyordu. Burgoyne baharda karlardan kurtulduğunda, kuzeyden gelip Champlain ve George göllerinin oluşturduğu geniş alanda ilerleyecekti. George gölünün güney ucundan ise Albany sadece 128 km. uzaklıktaydı. Bir ordu bu mesafeyi yavaş yavaş gitse bir haftada alırdı. Bu şartlar Howe'un ordusu için de geçerliydi, Howe'un kardeşi orduya eşlik eden filoyu yönetmekle görevliydi. Hudson ise Albany'ye uzanan, üzerinde gemilerin gidebildiği bir nehirdi. Gemiler kuzeye doğru bir hafta ilerledikten sonra iki ordu birleşebilirdi.Orduyu daha da güçlendirmek için küçük bir üçüncü ordu da batıdan, Mohawk'dan onlara katılacaktı. Ta... Devamı

Tarih Boyunca Türkler

2007-04-25 19:00:00

  Devamı

Bunu Nasıl Yaptırdın?

2007-04-25 18:58:00

Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, İstanbul’da Divan yolunu genişletip, güzel bir şekilde onarımını yaptırmış. Bu çalışması ile herkes tarafından takdir edilen Paşa’ya sormuşlar:-Bunu nasıl yaptırdın? Fuat Paşa çok güzel bir cevap vermiş:-Bana atılan taşlarla... Devamı

Fazıl Ahmed Paşa'nın Niş Komutanına Mektubu

2007-04-25 18:57:00

-Siz ki Niş kasabasında barınmak maksadıyla karar veren kale komutanı Ferani ve Nemçe ve Macar askerlerisiniz. Bildirilir ki halen İslam askeri gelmiş ve etrafınızı kuşatmıştır. Allah’a çok şükür, şevketli İslam gazilerine dayanacak haliniz olmadığı aşikardır. Şimdi canınızı kurtarmak ve kasabayı teslim edip gitmek istiyorsanız size, aman verilip güvendiğiniz yere kadar götürülürsünüz. Şayet savaşa teşebbüs ederseniz ve iki günden sonra takatınız kalmayıp aman talep ederseniz, vebali boynunuza. O zaman istediğiniz kabul edilmeyecek, hepiniz öldürüleceksiniz. Macarlar ise bu mektuba şu kısa cevabı verdiler: -İçimizde okur yazar yoktur. Onun için mektuba cevap veremiyoruz. Fakat bizim misafirimizsiniz. İsterseniz şimdi gelin ve ziyafetimize buyurun. Devamı

Düşman Yaklaşıyor

2007-04-25 18:55:00

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla: -300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der. Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der: -Biz de onlara yaklaşıyoruz. Devamı